ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมี นายเสถียร  มณีรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และคณะครู 

   

Leave a Comment