ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  2561 โดยมี นางสายบัว  สอาดพรม และคณะครู  ต้อนรับ

  

Leave a Comment