ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมี นายเสถียร  มณีรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และคณะครู 

   

Read moreตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  2561 โดยมี นางสายบัว  สอาดพรม และคณะครู  ต้อนรับ

  

Read moreตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้าน กม.30

ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้าน กม.30

 

 

 

 

      

Read moreตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้าน กม.30